Rasfoire documente

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.242/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Hotarirea 585/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Hotarirea 592/2009 pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Acord-Cadru din 2008 de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Marrakech

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordinul 4123/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala primară ''Sfânta Maria'' din Brăila

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordinul 4124/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Sf. Vasile cel Mare'' din Ploieşti

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordinul 4125/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină ''Bunul Păstor'' din Ghiroda

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordinul 4126/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul ''Ioan Slavici'' din Timişoara

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordinul 4127/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul economic ''Petre Aurelian'' din Brăila

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordinul 4128/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Maestre Pie'' din Târgu Jiu

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.038/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 211/701/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 6/136/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 6 mai 2009

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2009 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2009 privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii de investiţii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2009

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009

Ordonanta urgenta 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 347 din 25-mai-2009