Rasfoire documente

Hotarirea 612/2009 privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Ilfov, doamna Popa Caterina, prin acordul părţilor

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 555/2009 pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Washington la 3 decembrie 2008, la Acordul dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare, semnat la New York la 19 iulie 2004

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Amendament din 2008 la Acordul dintre Agenţia Nucleară din România şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Departamentul Energiei al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul combaterii proliferării armelor şi tehnologiilor nucleare

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 556/2009 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iulie 2008 şi 29 octombrie 2008 şi la Paris la 11 decembrie 2008 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului ''Iniţiativa Copiii Străzii'', semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005 şi la Paris la 5 decembrie 2005

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 564/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 573/2009 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 610/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui primar şi a unui consiliu local

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 611/2009 pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un primar şi un consiliu local din data de 28 iunie 2009

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Decizia 542/2009 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt - Hăineală în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim - ministrului

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Ordinul 1059/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Ordinul 555/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Ordinul 306/2009 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor, al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009

Hotarirea 523/2009 privind metodologia de utilizare de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva a terenurilor forestiere proprietate publică a statului pe care le administrează pentru înfiinţarea şi funcţionarea complexurilor de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat

publicat in M.Of. 344 din 22-mai-2009