Rasfoire documente

Norma 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Hotarirea 14/2009 pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Hotarirea 550/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei suprafeţe totale de teren de 624 m^2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării ''Varianta de ocolire a municipiului Piteşti''

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Legea 173/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decretul 791/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 389/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 392/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 404/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 441/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 446/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 453/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 454/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Hotarirea 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ordinul 539/2009 pentru aprobarea Procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ordinul 4042/2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.743/2008

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ordinul 4043/2009 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.741/2008

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Ordinul 726/2009 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Decizia 10bis/2009 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009

Procedura din 2009 privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 328 din 18-mai-2009