Rasfoire documente

Ordinul 544/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Decretul 774/2009 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Legea 156/2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Decizia 11/2009 privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apelor termominerale din perimetrul Haieu - Rugu

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 14/2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 225/2009 privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 275/2009 pentru modificarea Reglementării tehnice ''Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă'', indicativ ST 009-05, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.944/2005

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 3765/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 3842/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.164/2008 privind organizarea şi desfăşurarea tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar 2008-2009

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 4038/2009 pentru modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2009-2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.742/2008

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 299/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2008

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Ordinul 286/2009 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Dispozitie din 2009 GENERALĂ de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Norme Metodologice din 2009 de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009

Metodologie din 2009 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2009

publicat in M.Of. 326 din 15-mai-2009