Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Legea 125/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Decretul 731/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Hotarirea 479/2009 privind unele măsuri pentru asigurarea creşterii competitivităţii şi eficienţei în domeniul industriei petrochimice

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Hotarirea 568/2009 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Oficiul Român pentru Imigrări

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Decizia 525/2009 privind numirea domnului Adrian Radu în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Decizia 526/2009 privind numirea domnului Constantin Adrian în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Decizia 527/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 510/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Fudulaiche Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Decizia 528/2009 pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 421/2009 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Iacob Lili, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Hotarirea 553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009

Ordinul 86/2009 privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform Programului ''Termoficare 2006-2015 căldură şi confort''

publicat in M.Of. 324 din 15-mai-2009