Rasfoire documente

Ghid din 2009 al carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Decizia 297/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) şi (3) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Decizia 408/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149^1 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Decizia 409/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Decizia 410/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 741/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 25 martie 2009

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Hotarirea 490/2009 privind modificarea anexei ''Lista cuprinzând autorităţile administraţiei publice locale care beneficiază de finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009, în completarea surselor proprii ale acestora'' la Hotărârea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Hotarirea 491/2009 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Hotarirea 531/2009 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ în proprietatea publică a municipiului Roman şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Ordinul 70/2009 privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale ''Rompetrol Industrial Parks'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Ordinul 587/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Autorităţii Feroviare Române - A.F.E.R

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Ordinul 575/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 408/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 11 februarie 2009

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 648/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 865/C/2009 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 martie 2009

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 977/C/2009 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Ordinul 69/2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009

Program din 2009 DE ACŢIUNI PE ANUL 2009 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 312 din 12-mai-2009