Rasfoire documente

Hotarirea 23/2009 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Societatea Comercială ''Nicolina'' - S.A.

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Hotarirea 443/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Hotarirea 543/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Hotarirea 544/2009 privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Hotarirea 545/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Ordinul 403/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Ordinul 594/2009 privind aprobarea Procedurii de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Ordinul 825/2009 privind evidenţa statistică a acţiunilor deţinute de statul român, în calitate de acţionar unic, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, la Compania Naţională ''Loteria Română'' - S.A., Compania Naţională ''Imprimeria Naţională'' - S.A., CEC BANK - S.A., precum şi a altor participaţii deţinute de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Decizia 325/2009 privind aprobarea suspendării activităţii Societăţii Comerciale ''Marins Internaţional Insurance and Reinsurance Broker'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Hotarirea 24/2009 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2006 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 31/2006

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009

Procedura din 2009 de supraveghere, în domeniul de activitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a aplicării în plan intern a sancţiunilor internaţionale obligatorii pentru România

publicat in M.Of. 315 din 12-mai-2009