Rasfoire documente

Hotarirea 434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009

Hotarirea 497/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, judeţul Olt

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009

Hotarirea 516/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009

Hotarirea 529/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009

Ordinul 79/2009 privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009

Ordinul 82/2009 pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 309 din 11-mai-2009