Rasfoire documente

Hotarirea 494/2009 privind reorganizarea Centrului de Diagnostic şi Tratament al Judeţului Argeş

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Legea 131/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Decretul 737/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Legea 132/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Decretul 738/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Legea 133/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Decretul 739/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Legea 134/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Decretul 740/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Hotarirea 478/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Ordinul 311/2009 pentru aprobarea normei tehnice feroviare ''Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică. Prevederi de protecţie împotriva şocului electric prin atingere directă, pentru linii de cale ferată electrificate în sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz şi 2 x 25 kV, 50 Hz''

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Norme Tehnice din 2009 FEROVIARE - ''Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe - Tracţiune electrică. Prevederi de protecţie împotriva şocului electric prin atingere directă, pentru linii de cale ferată electrificate în sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz şi 2 x 25 kV, 50 Hz'' (NTF nr. 75-003:2009)

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009

Legea 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 299 din 07-mai-2009