Rasfoire documente

Decizia 488/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 489/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 631 din Codul penal

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Legea 114/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în program

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decretul 692/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian şi alocarea orelor de zbor neprevăzute în program

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 480/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 481/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (1) şi art. 79 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 482/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 500 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 483/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 din Codul de procedură civilă şi art. 1073 din Codul civil

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 484/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 1 şi 4, art. 70 alin. 2, art. 172 alin. 1, art. 224 alin. 1 şi 3 şi art. 916 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009

Decizia 485/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

publicat in M.Of. 289 din 04-mai-2009