Rasfoire documente

Ordinul 307/2009 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură că produsele care conţin substanţa biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Ordinul 58/2009 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Legea 105/2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Protocol Aditional din 2003 la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la încriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Decretul 625/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Decizia 130/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Decizia 134/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Hotarirea 464/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Roşu Petre

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Hotarirea 465/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către domnul Tănăsescu Tudor

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Hotarirea 474/2009 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009

Ordinul 57/2009 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale

publicat in M.Of. 278 din 28-apr-2009