Rasfoire documente

Ordinul 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 472/2009 pentru numirea domnului Nicolae Şerban în funcţia de şef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 215/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 327/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 357/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Hotarirea 404/2009 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri şi sectoare de drumuri comunale situate în judeţul Arad, precum şi modificarea lungimii unui drum comunal situat în judeţul Arad

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Hotarirea 426/2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 470/2009 privind stabilirea atribuţiilor domnului Bud Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 471/2009 pentru eliberarea domnului comisar-şef de poliţie Trifan Florea Tiberiu din funcţia de şef al Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 473/2009 pentru eliberarea domnului Csutak-Nagy Laszlo din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Decizia 474/2009 pentru numirea domnului Mihai Puia în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009

Hotarirea 137/2009 pentru modificarea art. 57 din Normele privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 115/2008

publicat in M.Of. 242 din 10-apr-2009