Rasfoire documente

Legea 97/2009 privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România ''Sebat Husein''

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 86/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 602/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 85/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 601/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 87/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 603/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 88/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 604/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 89/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 605/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 90/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 606/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 91/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 607/2009 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 613/2009 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Institutului Cultural al Tătarilor din România ''Sebat Husein''

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Legea 99/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decretul 615/2009 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Decizia 282/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Hotarirea 425/2009 privind acoperirea din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009 a cheltuielilor pentru achitarea unor drepturi restante legate de derularea procedurilor în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, precum şi pentru asigurarea respectării hotărârii Curţii în cazul privind delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina)

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009

Ordinul 51/2009 privind desemnarea entităţilor evaluatoare şi de certificare a containerelor destinate protecţiei documentelor clasificate

publicat in M.Of. 246 din 14-apr-2009