Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Legea 74/2009 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Protocol din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Decretul 495/2009 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Decizia 364/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Decizia 365/2009 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22^3 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie şi a dispoziţiilor art. 20^1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Decizia 402/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Ordinul 37/2009 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor din legislaţia în vigoare în domeniul alegerii membrilor din România în Parlamentul European ce revin ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiilor prefectului

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Ordinul 3550/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Creştină ''Natanael'' din Suceava

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009

Ordinul M.39/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

publicat in M.Of. 237 din 09-apr-2009