Rasfoire documente

Decretul 510/2009 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Decizia 271/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Decizia 272/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Hotarirea 330/2009 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism la care Ministerul Turismului deţine acţiuni, în numele statului

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Hotarirea 360/2009 privind modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Decizia 464/2009 pentru eliberarea domnului Martinescu Marius-Tiberiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Decizia 465/2009 pentru numirea domnului Martinescu Marius-Tiberiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Decizia 466/2009 privind înlocuirea preşedintelui şi a unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Ordinul 26/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 261/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor şi a Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor militare, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Ordinul 130/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor-tipizate cu regim special ale procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009

Actul din 2009 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 222 din 06-apr-2009