Rasfoire documente

Hotarirea 14/2009 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Legea 72/2009 pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Decretul 493/2009 privind promulgarea Legii pentru încetarea valabilităţii Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996, ratificat prin Legea nr. 12/1997

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Hotarirea 13/2009 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Hotarirea 15/2009 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Hotarirea 16/2009 privind numirea în funcţie a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Hotarirea 17/2009 pentru alegerea unui secretar al Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Decizia 290/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Decizia 309/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Decizia 310/2009 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea locuinţei nr. 114/1996, art. 480 şi art. 1436 din Codul civil

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Hotarirea 386/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 6.722 m^2, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finalizarea lucrării ''Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin, km 334 + 635 - km 344+254''

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Hotarirea 389/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri situate în comuna Lehliu, judeţul Călăraşi, în vederea realizării de către Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. a obiectivului de interes naţional ''Reabilitarea secţiunilor Băneasa - Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa, România''

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009

Decizia 391/2009 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European

publicat in M.Of. 228 din 07-apr-2009