Rasfoire documente

Ordinul 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Ordinul 428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Actul din 2009 partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Rectificare din 2009 la Hotărârea Guvernului nr. 1.371/2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 21 noiembrie 2005

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Hotarirea 362/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Arad în domeniul public al comunei Macea şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Macea, judeţul Arad

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Hotarirea 364/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 17 decembrie 2008 şi la Asuncion la 30 decembrie 2008

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Hotarirea 373/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 281/2009 privind unele măsuri pentru continuarea şi finalizarea proceselor de privatizare şi monitorizare postprivatizare, aflate în desfăşurare, a unora dintre societăţile comerciale transferate la Ministerul Economiei ca urmare a respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie prin Legea nr. 308/2008

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Decizia 458/2009 privind constatarea încetării mandatului de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii al domnului Dorin-Liviu Nistoran

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Decizia 459/2009 privind constatarea încetării mandatului de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii al doamnei Hîrţan Alexandrina-Luminiţa

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Decizia 460/2009 privind constatarea încetării mandatului de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii al doamnei Meran Codruţa Georgeta

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Ordinul 595/2009 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2009

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Circulara 10/2009 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna aprilie 2009

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Rectificare din 2009 la Decizia primului-ministru nr. 322/2009 pentru numirea domnului Marius Buzea în funcţia de secretar personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 9 martie 2009

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Ordinul 416/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009

Memorandum de Intelegere din 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Secretariatul de Prevenire a Spălării Banilor sau Bunurilor din Republica Paraguay privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism

publicat in M.Of. 210 din 01-apr-2009