Rasfoire documente

Ordinul 34/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. NORD GAZ - S.R.L.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA - S.R.L.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 32/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEHEDINŢI GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 31/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului ele distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. MEGACONSTRUCT - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ - S.R.L.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 29/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. HARGAZ HARGHITA GAZ - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 27/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ VEST - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Ordinul 25/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ NORD EST - S.A.

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.731/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 25 iunie 2008

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Decizia 127/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-19 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Decretul nr. 387/2007 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 73/C/2008 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.860/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.961/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 29 iulie 2008

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.038/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 5 august 2008

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.241/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009

Decizia 2/2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şl criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 199 din 30-mar-2009