Rasfoire documente

Decretul 446/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 455/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 447/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 444/2009 privind revocarea din funcţia de procuror-şef adjunct al Secţiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 445/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 448/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 449/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 450/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 451/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 452/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 453/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decretul 454/2009 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decizia 277/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decizia 292/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Decizia 296/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Ordonanta urgenta 26/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Ordinul 469/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Hotarirea 5/2009 pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului listei de candidaţi, a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.862/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.038/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2008

publicat in M.Of. 181 din 24-mar-2009