Rasfoire documente

Ordinul 13/2009 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009

Decizia 1324/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 581 şi art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009

Decizia 1404/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009

Decizia 1409/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009

Decizia 120/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009

Decizia 228/2009 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 418 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009

Hotarirea 4/2009 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 25 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare, şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009

publicat in M.Of. 178 din 23-mar-2009