Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Decizia 258/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 290/2009 privind încetarea exercitării funcţiei publice de subprefect al judeţului Alba de către domnul Popa Romul

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 291/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect ai judeţului Alba de către domnul Jidveian Ovidiu-Viorel

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 294/2009 privind modificarea raportului de serviciu al subprefectului judeţului Arad, doamna Ila Monica-Carmen, prin transfer la cerere într-o funcţie publică de conducere vacantă în cadrul Instituţiei Prefectului din judeţul Arad

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 295/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Remeţan Florin

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 296/2009 privind încetarea exercitării de către domnul Todor Albert a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bihor, ca urmare a reluării activităţii de către titularul postului

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 297/2009 privind dispunerea reluării activităţii de către domnul Sârb Gheorghe în funcţia publică de subprefect al judeţului Bihor

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Hotarirea 304/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Angheluţă Cristian-Marian

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Ordinul 513/2009 privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009

Circulara 9/2009 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2009

publicat in M.Of. 174 din 19-mar-2009