Rasfoire documente

Hotarirea 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Hotarirea 268/2009 privind modificarea dispoziţiilor unor acte normative

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Hotarirea 271/2009 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, judeţul Arad, în vederea asigurării stării de funcţionare optime a căilor de acces existente

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Hotarirea 278/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi în folosinţa Clubului Sportiv ''Universitatea'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Decizia 342/2009 privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Decizia 343/2009 privind numirea domnului Şerban Ilie-Cornel în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Decizia 344/2009 privind împuternicirea domnului comisar-şef de poliţie Ghimpău Aurelian de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Decizia 345/2009 privind împuternicirea domnului comisar-şef de poliţie Teodorescu Octav-Virgiliu de a îndeplini atribuţiile funcţiei de secretar general adjunct la Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Hotarirea 269/2009 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2009, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009

Regulament din 2009 de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva

publicat in M.Of. 162 din 16-mar-2009