Rasfoire documente

Decizia 125/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 126/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) şi (5) şi art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 146/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 lit. e), art. 85, art. 197 alin. 5 şi ale art. 329 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 199/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 216/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73^1 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 218/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (2) şi art. 93 alin. (2), (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 227/2009 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 242/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Decizia 246/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Hotarirea 213/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire a municipiului Constanţa'', km 0+000 - km 21+861, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Ordinul 232/2009 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Ordinul 299/2009 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind selecţia şi pregătirea prin rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicină de familie sesiunea 22 martie 2009, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 171/2009

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Hotarirea 2/II/2009 pentru modificarea Manualului de operare al subcomponentei ''Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere'' (SDSCM) - ediţia 2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 6a/IX/2005

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009

Ordinul 3323/2009 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004

publicat in M.Of. 159 din 16-mar-2009