Rasfoire documente

Decizia 1323/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a prevederilor art. 75 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Decizia 116/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 lit. b), art. 34, art. 35, art. 43, art. 44, art. 45 lit. a), art. 47 alin. (4) şi art. 55 alin. (4), (5) şi (6) din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Decizia 119/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, dispoziţii introduse prin Legea de aprobare nr. 189/2000

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Decizia 121/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 970 şi art. 1066-1069 din Codul civil

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Ordonanta urgenta 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Hotarirea 227/2009 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Hotarirea 267/2009 privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Decizia 341/2009 privind numirea doamnei Maria Moţa în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Ordinul 463/2009 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009

Precizari din 2009 pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2009, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 157 din 13-mar-2009