Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Legea 16/2009 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decretul 322/2009 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Duşanbe la 6 decembrie 2007

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Hotarirea 100/2009 privind modificarea anexei ''Cuantumul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2008'' la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2008 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2008

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decizia 239/2009 privind numirea domnului Mihai-Constantin Şeitan în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decizia 240/2009 pentru numirea domnului Cosmin Necula în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim - ministrului

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decizia 241/2009 pentru numirea domnului Valentin Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decizia 242/2009 pentru numirea doamnei Doina Micşunica Dreţcanu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decizia 243/2009 pentru numirea domnului Andi-Petrişor Gaiu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Decizia 244/2009 pentru numirea domnului Valentin Adrian Iliescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Rectificare din 2009 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009

Conventie din 2007 între România şi Republica Tadjikistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital

publicat in M.Of. 110 din 24-feb-2009