Rasfoire documente

Decizia 1255/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 10 lit. b), art. 11 şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Hotarirea 106/2009 privind organizarea Conferinţei regionale ''Promovarea şi dezvoltarea capitalului uman pentru dezvoltare durabilă în sud-estul Europei'' şi a reuniunii Comitetului mixt al miniştrilor din ţările participante la programul CEEPUS (Programul de schimburi universitare în ţările din Europa Centrală), Bucureşti, România, 6-7 martie 2009

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Hotarirea 107/2009 privind modificarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Ordinul 176/2009 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Normele Tehnice 3/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 4/2008 privind cecul

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009

Normele Tehnice 4/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin

publicat in M.Of. 114 din 25-feb-2009