Rasfoire documente

Hotarirea 118/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Nicolae Ştefan

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Decizia 51/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Ordonanta urgenta 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Hotarirea 117/2008 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Olt

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Hotarirea 119/2008 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Grigore Marin

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Decizia 30/2008 privind trecerea domnului Popescu Octavian din funcţia publică de prefect al judeţului Olt în funcţia publică de inspector guvernamental

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Ordinul 397/2008 pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Comunicatul 1/2008 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar al căror deponenţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008