Rasfoire documente

Decizia 4/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 5/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 7/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. 6 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 8/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 10/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (7) şi art. 11 alin. (2) şi (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi ale art. 20 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 14/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Ordinul 2001/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa ''A'', a imobilului ''Sucursala Ford'' din Calea Floreasca nr. 159, sectorul 1, Bucureşti

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 57/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''MUSTANG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008

Decizia 58/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ''M.C.M. - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 92 din 06-feb-2008