Rasfoire documente

Decizia 1223/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi 2781 din Codul de procedură penală şi ale art. 29 alin. (3) şi (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Decizia 1224/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Decizia 1232/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Decizia 1241/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1451 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Decizia 1355/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Decizia 305/2008 pentru eliberarea domnului Aurel Ciobanu-Dordea din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Decizia 306/2008 pentru numirea domnului Vasile Puşcaş în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Ordinul 11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea contribuabililor mijlocii şi a marilor contribuabili

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.685/2007 privind asigurarea condiţiilor de derulare a activităţilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 şi 454 bis din 5 iulie 2007

publicat in M.Of. 893 din 30-dec-2008