Rasfoire documente

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Procedura din 2008 de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Hotarirea 86/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, precum şi a Procedurilor de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Hotarirea 106/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Ordinul 65/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Ordinul 66/2008 privind aprobarea sumelor, a condiţiilor şi a modului de acordare a acestor sume pentru achiziţia materialului seminal congelat de taur şi a agentului criogenie folosit la conservare în anul 2008

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Hotarirea 81/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Circulara 3/2008 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, valabil în luna februarie 2008

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008