Rasfoire documente

Decretul 1358/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Norme Tehnice din 2008 energetice privind conservarea echipamentelor energetice

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1359/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1352/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 88 Mentenanţă ''Ardealul''

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1357/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1347/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind textul autentic în cinci limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 29 septembrie 1995, şi, respectiv, a Protocolului privind textul autentic în şase limbi al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), semnat la Montreal la 1 octombrie 1998, şi a Protocolului privind un amendament al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnat la Montreal la 1 octombrie 1998

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1348/2008 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1353/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre ''Basarab I''

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1354/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1355/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decretul 1356/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Decizia 1351/2008 [R] cu privire la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Hotarirea 1713/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea evaluării performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici pentru anul 2008

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Ordinul 126/2008 pentru aprobarea Normei tehnice energetice privind conservarea echipamentelor energetice

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Ordinul 744/2008 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2009

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Ordinul 2103/2008 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.418/534/2006

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Ordinul 2104/2008 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Circulara 43/2008 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede dedicate Tezaurului de la Hinova

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Ordinul 888/2008 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008

Ordinul 889/2008 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire şi utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi structurile teritoriale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.418/534/2006

publicat in M.Of. 881 din 24-dec-2008