Rasfoire documente

Ordinul 1799/2008 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Hotarirea 385/2008 pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0)

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Metodologie din 2008 de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Norma din 2008 privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0)

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Hotarirea 32/2008 privind continuarea participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării la stabilizarea Republicii Irak

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Decretul 1349/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Decretul 1350/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Decretul 1351/2008 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Ordinul 1542/2008 privind introducerea unor restricţii de circulaţie pe drumul naţional DN 1 (E 60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Ordinul 2123/2008 privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în Români

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Ordinul 2124/2008 pentru prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Ordinul 2125/2008 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008