Rasfoire documente

Ordinul 1764/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Instructiuni din 2008 de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Hotarirea 1691/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 ''Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum''

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Hotarirea 1702/2008 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, nenominalizate, precum şi pentru modificarea traseului şi a lungimii unor drumuri comunale, situate în judeţul Argeş

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Decizia 304/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Gyerko Laszlo din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Ordinul 71/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Ordinul 5229/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: religie, clasele I - a IV-a

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Ordinul 5230/2008 privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: religie, clasele a IX-a - a XII-a

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Ordinul 8061/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Ordinul 3661/2008 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008