Rasfoire documente

Hotarirea 1567/2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Ordinul 1747/2008 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Norma din 2008 privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele şi în contul statului (NI-ASR-03-II/0)

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Decizia 1295/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Decizia 1360/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Ordinul M.126/2008 privind responsabilităţile structurilor militare pentru evacuarea medicală şi monitorizarea răniţilor şi bolnavilor din teatrele de operaţii

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Decizia 1310/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Decizia 1354/2008 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii contravenţionale

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Hotarirea 1712/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Ordinul 681/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Ordinul 5255/2008 privind aprobarea programei şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic romano-catolic de limbă română

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Ordinul 5256/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic greco-catolic

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Ordinul 5257/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic unitarian

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Hotarirea 396/2008 pentru aprobarea Normei privind activitatea de asigurare a creditului cumpărător în numele şi în contul statului (NI-ASR-03-II/0)

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008