Rasfoire documente

Ordinul 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Instructiuni din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decretul 1274/2008 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decretul 1365/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 41 Transport „Bobâlna''

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1289/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic, pct. 2, anexa nr. 2 din Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, Salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1298/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1307/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 94 şi art. 96-99 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1341/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 şi art. 25 din Legea locuinţei nr. 114/1996, precum şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1342/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1349/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 131^2 alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1357/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 şi 43 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1358/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1366/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 şi art. 403 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Decizia 1388/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua şi art. 11^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind somaţia de plată

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Ordinul 5258/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic reformat

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Ordinul 5259/2008 privind aprobarea programelor şcolare, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profil teologic adventist

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Hotarire din 2008 [A/R] în Cauza Şerbănescu împotriva României

publicat in M.Of. 886 din 29-dec-2008