Rasfoire documente

Decizia 1153/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 720^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1152/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1154/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 223 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1155/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1284/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1309/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, precum şi ale art. 969 şi art. 1073 din Codul civil

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1311/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1) şi (3), art. 5 şi art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere, pensionarilor sau disponibilizaţilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1312/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1313/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă şi art. 168 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1322/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1332/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1334/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1336/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1337/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 şi art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1343/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1346/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1347/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 969, art. 1020 şi art. 1021 din Codul civil

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1353/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1356/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008

Decizia 1359/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 884 din 29-dec-2008