Rasfoire documente

Decizia 1250/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 11 alin. 1 lit. d), art. 12, art. 13, art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, precum şi a dispoziţiilor art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008

Decizia 1264/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008

Decizia 1269/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008

Decizia 1272/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 214^1, art. 214^2, art. 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008

Decizia 1308/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008

Decizia 1327/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008

Hotarirea 1696/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2008 ale unor operatori economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 871 din 23-dec-2008