Rasfoire documente

Legea 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei*) - Republicare

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Regulament din 2008 pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 105/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ''Consolidare şi modernizare la sediul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti''

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Decretul 207/2008 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 100/2008 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în perioada 23-25 aprilie 2008, a vizitei reprezentanţilor militari naţionali la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 102/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat ai statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 104/2008 pentru aprobarea schimbării soluţiilor tehnice şi reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Linie nouă de cale ferată Vâlcele - Râmnicu Vâlcea''

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 107/2008 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi pentru abrogarea unor reglementări din domeniu

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 109/2008 privind recunoaşterea Asociaţiei italienilor din România - RO.AS.IT. ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 110/2008 privind acordarea premiilor pentru performanţele obţinute de sportivii români la Jocurile Europei de Sud-Est

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 111/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli şi a cuantumurilor acestora ce se pot finanţa pentru organizarea şi desfăşurarea meciului de tenis dintre reprezentativele României şi Franţei, din cadrul Grupei Mondiale a Cupei Davis - Sibiu, România, 2008

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 112/2008 privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor aferente organizării la Bucureşti, în perioada de 2-4 aprilie 2008, a Summitului NATO

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Ordinul 227/2008 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Ordinul 2014/2008 privind clasarea în categoria ansamblu, grupa ''B'', a ''Liniei ferate înguste Brădeni-Sighişoara'', judeţul Mureş

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 8/2008 privind modalitatea şi termenele de piaţă a cotizaţiilor fixe în anul 2008 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 şi depunerea declaraţiilor în anul 2008

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Hotarirea 9/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008