Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Decretul 1337/2008 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Ordinul 3647/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Decretul 1332/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Decretul 1338/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 290 Aprovizionare ''Romanaţi''

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Decretul 1339/2008 privind acordarea Drapelului de luptă Centrului de Operaţii Psihologice

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Ordinul 112/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Decizia 1228/2008 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 88/EN/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Ordinul 1516/2008 privind publicarea acceptării Standardelor pentru proprietarii de nave cu privire la inspecţia şi întreţinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 169(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 9 decembrie 2004

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Rezolutia MSC. 169(79)/2004 STANDARDE pentru proprietarii de nave cu privire la inspecţia şi întreţinerea capacelor gurilor de magazie de la vrachiere

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Ordinul 1583/2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a propagării fumului în caz de incendiu

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008