Rasfoire documente

Decizia 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Conventie din 2008 între Ministerul internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ''Mihai Viteazul'' a Jandarmeriei Române

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Ordinul 21/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Norma din 2008 privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Decretul 1335/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Decizia 1365/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Decizia 1367/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor pct. 2 la notele anexelor nr. 1a - 1c din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Decizia 1391/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Hotarirea 1657/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., din staţiile de cale ferată Cotroceni şi Basarab, în vederea scoaterii din funcţiune

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Hotarirea 1689/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la cooperarea dintre Ministerul Apărării din România şi Centrul Multinaţional de Coordonare a Transportului Strategic Maritim Atena, semnat la Atena la 11 septembrie 2008

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Memorandum de Intelegere din 2008 între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la cooperarea dintre Ministerul Apărării din România şi Centrul Multinaţional de Coordonare a Transportului Strategic Maritim Atena

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Hotarirea 1701/2008 pentru aprobarea Convenţiei generale dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare şi finanţare a Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri ''Mihai Viteazul'' a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 22 august 2008

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Ordinul 753/2008 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Hotarire din 2008 în cauza Visan împotriva României

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008