Rasfoire documente

Decretul 1330/2008 privind conferirea unor decoraţii

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Decizia 1315/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22-28 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Ordinul 759/2008 privind modificarea şi completarea anexei H la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Ordinul 1514/2008 pentru publicarea acceptării amendamentelor la partea A din Codul privind pregătirea, brevetarea / atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC. 156(78) şi MSG. 180(79) ale Comitetului Securităţii Maritime din 20 mai 2004, respectiv 9 decembrie 2004

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Rezolutia MSC. 180(79)/2000 Adoptarea amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea / atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Rezolutia MSC. 156(78)/2004 Adoptarea amendamentelor la Codul privind pregătirea, brevetarea / atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Ordinul 1748/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Ordinul 3168/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008

Ordinul 3604/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

publicat in M.Of. 874 din 23-dec-2008