Rasfoire documente

Hotarirea 1638/2008 pentru aprobarea cuantumului sumelor ce urmează a fi virate Fondului ''Proprietatea'' şi al celor decontate operatorilor economici ca urmare a îndeplinirii prevederilor Acordului bilateral dintre Guvernul României, acţionând prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Republica Irak, acţionând prin Ministerul Finanţelor, semnat la Amman la 18 august 2005

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1652/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1219/2008 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2007 şi 12 iunie 2008 şi la Washington D.C. la 3 iunie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare forestieră, semnat la Bucureşti la 31 ianuarie 2003

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1619/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivelor de investiţii ''Bazin de înot de polo - Baia Mare, judeţul Maramureş'' şi ''Bazin de înot de polo - Clubul STEAUA - Bucureşti'' din cadrul Programului ''Bazine de înot'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1620/2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivelor de investiţii ''Bazin de înot de polo - Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita'' şi ''Bazin de înot de polo - Satu Mare, judeţul Satu Mare'' din cadrul Programului ''Bazine de înot'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1622/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1650/2008 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii al Republicii Austria, semnat la Bucureşti la 26 iunie 2008

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Protocol de Cooperare din 2008 între Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România şi Ministerul Federal al Economiei şi Muncii al Republicii Austria

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1651/2008 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 2008

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Memorandum de Intelegere din 2008 între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008

Hotarirea 1653/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

publicat in M.Of. 862 din 20-dec-2008