Rasfoire documente

Hotarirea 1632/2008 privind transmiterea ambulanţelor şi autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autorităţilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Ordinul 3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial ''Mediu'' 2007-2013

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Ordinul 1484/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Hotarirea 1616/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Hotarirea 1637/2008 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 1 octombrie 2008 şi la Bucureşti la 23 octombrie 2008 între Guvernul României şi Banca Internaţionaiă pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Ordinul 358/2008 pentru aprobarea Directivei privind selectarea şi instalarea echipamentelor şi sistemelor care vehiculează informaţii clasificate în format electronic - INFOSEC 6, versiunea 2

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Decizia 1131/2008 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Ordinul 1415/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial ''Mediu'' 2007-2013

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Decizia 19/2008 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu stabilirea termenului în vederea audierii persoanei solicitate, arestată conform art. 89 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008