Rasfoire documente

Ordinul 3/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2008

Decizia 1227/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2008

Decizia 1228/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2008

Decizia 1232/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 alin. 1 şi art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2008

Decizia 1234/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2008

Ordinul 185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013''

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2008