Rasfoire documente

Decizia 1174/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor atr. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 8/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la incidenţa cauzelor de nepedepsire sau reducere a pedepselor, prevăzute de art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza situaţiilor tranzitorii generate de săvârşirea faptelor sub imperiul legii vechi în materie (Legea nr. 87/1994) şi judecarea acestora după intrarea în vigoare a legii noi

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1177/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi ale art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1178/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi ai parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1179/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariaie şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1282/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 163 alin. 1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1288/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1294/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codui de procedură fiscală

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1297/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1303/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1314/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 131 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1344/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor atr. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1348/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 68 alin. (2) şi (3) şi art. 69 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 1350/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 12/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind consecinţele modificării (în sensul majorării) preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în cazul infracţiunilor ce aduc atingere fondului forestier

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 15/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la ''interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 121 alin. 1 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 336 alin. 5 din acelaşi cod, referitoare la soluţionarea cererilor formulate în procedurile necontencioase''

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008

Decizia 17/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu stabilirea încadrării juridice a pluralităţii de acte sexuale săvârşite în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale atunci când victima este membru al familiei, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa, atât înainte, cât şi după ce aceasta a împlinit 15 ani

publicat in M.Of. 866 din 22-dec-2008