Rasfoire documente

Ghid din 2008 privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008

Hotarirea 1614/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008

Hotarirea 1618/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008

Hotarirea 1699/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 52, Alexandria - Turnu Măgurele, km 1+350 - km 44+600, km 49+194 - km 52+649''

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008

Hotarirea 1705/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN15 km 69+500 - km 109+940 Târgu Mureş-Reghin şi DN 15A km 0+000 - km 46+597 Reghin-Sărăţel''

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008

Hotarirea 1706/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Programul VI de reabilitare a drumurilor, lot E reabilitare DN14, km 0+000 - km 51+100 şi km 57+500 - km 89+400, Sibiu-Mediaş-Sighişoara''

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008

Ordinul 1963/2008 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

publicat in M.Of. 865 din 22-dec-2008