Rasfoire documente

Decizia 10/2008 privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Metodologie din 2008 de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Regulament din 2008 ELECTORAL al Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Ordinul 245/2008 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Hotarirea 1627/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Hotarirea 1640/2008 pentru aprobarea Protocolului semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007, de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Protocol din 2008 DE MODIFICARE a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Ordinul 1525/2008 privind ridicarea suspendării, retragerea notificării şi prelungirea valabilităţii notificării la Comisia Europeană a unor organisme care realizează evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Ordinul 2008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Ordinul 6020/2008 privind aprobarea Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura română şi universală pentru copii - educatoare în grădiniţele cu predare în limbile minorităţilor, Programei pentru definitivare în învăţământ la Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor - institutori/învăţători, Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării activităţilor de limba română - educatoare în grădiniţele cu predare în limbile minorităţilor, Programei pentru obţinerea gradului didactic II la Limba şi literatura română şi universală pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române la clasele cu predare în limbile minorităţilor - institutori/învăţători

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Decizia 13/2008 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 162 din Codul de procedură penală, cu referire la art. 114 din Codul penal, în cazul scoaterii de sub urmărire penală a învinuitului sau inculpatului, pe motiv de iresponsabilitate, fără ca procurorul să fi dispus faţă de acesta, în cursul urmăririi penale, luarea în mod provizoriu a măsurii internării medicale

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Decizia 14/2008 [A] referitoare la examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea interpretării unitare a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la acordarea acestor beneficii procurorilor, judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcţionarilor publici, categorii de personal care nu îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă, precum şi personalului contractual din cadrul instanţelor şi parchetelor

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 226/1992 privind conferirea titlului de ''Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989'', a titlului de ''Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989'' şi a medaliei ''Revoluţia română din decembrie 1989'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 februarie 1993

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Rectificare din 2008 la Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi a titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 şi 100 bis din 7 martie 2000

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008