Rasfoire documente

Ordinul 728/2008 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Oficiului Naţional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri (ONDOV)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Hotarirea 377/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Hotarirea 378/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (NI-GAR-05-III/0)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Norma din 2008 privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru credite de export (NI-CST-08-IV/0)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Norma din 2008 privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (NI-GAR-05-III/0)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Hotarirea 1496/2008 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Hotarirea 1572/2008 privind acordarea sprijinului financiar comunitar pentru procesarea primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră, precum şi pentru modificarea punctului 3 din anexa nr. 1k) la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Ordinul 1744/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Ordinul 99/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Ordinul 711/2008 pentru modificarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008