Rasfoire documente

Program din 2008 NAŢIONAL pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 276/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Romeo-Florin Nicoară din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 260/2008 pentru eliberarea domnului Vlad Anton Iliescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Hotarirea 39/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Ordonanta urgenta 178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea ''Politehnica'' din Timişoara

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Ordonanta urgenta 219/2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 278/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Septimiu Buzaşu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Ordonanta urgenta 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Hotarirea 1661/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul public, pentru anii 2009-2010

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Hotarirea 1669/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 256/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Attila-Zoltan Cseke din funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 257/2008 privind eliberarea doamnei Filip Cătălina din funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 258/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Lucia Nora Morariu din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 259/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Carol-Emil Kovacs din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 263/2008 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Valentina Conţescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 264/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Ciupagea din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 265/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Stejărel Nicolae Olaru din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 266/2008 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Bianka-Erna Szenczi din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 267/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Petre Roman din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înalt reprezentant al Guvernului României pentru românii din străinătate

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 268/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Rotileanu Nicolae din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 269/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Florin Vodiţă din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 270/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Roman din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 271/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Adrian Ioan Titieni din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 272/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Alexandrescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 273/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Iliescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 277/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Daniel Chiţoiu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 279/2008 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Remus Pricopie din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Decizia 280/2008 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zvetlana Preoteasa din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Ordinul 246/2008 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare, Runda nr. 64/2008

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Rectificare din 2008 la Hotărârea Guvernului nr. 1.556/2008 privind transmiterea unor spaţii din imobilul aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008

Rectificare din 2008 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.099/C/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 18 august 2008

publicat in M.Of. 858 din 19-dec-2008