Rasfoire documente

Hotarirea 1677/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decizia 1247/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 3 pct. 1 şi 12, art. 8 alin. (7) şi ale art. 33 alin. (2), (4) şi (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Acord din 2008 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării ştiinţifice şi tehnologice

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1656/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1678/2008 privind înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Legea 283/2008 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decretul 1095/2008 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2006

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decizia 998/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 şi art. 368 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decizia 1175/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 6 şi art. 11 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decizia 1243/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 alin. 1, art. 280 şi art. 403 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decizia 1245/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 şi art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1598/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1623/2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1649/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperării ştiinţifice şi tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iunie 2008

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1654/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice - Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională ''Prof. Dr. C.T. Nicolau'' în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1659/2008 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1671/2008 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1674/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Craiova'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1675/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societăţii Comerciale ''Complexul Energetic Rovinari'' - S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Decizia 1132/2008 pentru revocarea măsurilor dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.063/2008 privind sancţionarea cu interzicere temporară a exercitării activităţii de asigurare şi/sau de reasigurare a Societăţii Comerciale Unita Vienna Insurance Group - S.A.

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008